Aby strona wyświetlała się prawidłowo, pozwól na użycie skryptów lub użyj innej przeglądarki.


ArboMap

SPIS TREŚCI


3. INTEGRACJA Z KLAWIATURĄ EKRANOWĄ

Wersja 2019-04-26 10:54. Opracowano w programie DocArena

SPIS TREŚCI

WSTĘP

1. PRZYGOTOWANIE DO WYGODNEJ PRACY NA TABLECIE

2. ELEMENTY GŁÓWNEGO OKNA PROGRAMU

3. INTEGRACJA Z KLAWIATURĄ EKRANOWĄ

4. MAPY - UMIESZCZANIE, SKALOWANIE, LOKALIZOWANIE

5. USTALANIE POZYCJI ZA POMOCĄ DALMIERZA

6. USTALANIE POZYCJI ZA POMOCĄ GPS

7. WSTAWIANIE I OPISYWANIE DRZEW, KRZEWÓW I GRUP

8. NAGRYWANIE MOWY I WYKONYWANIE ZDJĘĆ

9. GENEROWANIE TABEL INWENTARYZACYJNYCH

10. GENEROWANIE RYSUNKÓW CAD

11. FUNKCJE RYSUNKOWE

12. INSTALOWANIE AKTUALIZACJI

WSTĘP

1. PRZYGOTOWANIE DO WYGODNEJ PRACY NA TABLECIE

2. ELEMENTY GŁÓWNEGO OKNA PROGRAMU

3. INTEGRACJA Z KLAWIATURĄ EKRANOWĄ

4. MAPY - UMIESZCZANIE, SKALOWANIE, LOKALIZOWANIE

5. USTALANIE POZYCJI ZA POMOCĄ DALMIERZA

6. USTALANIE POZYCJI ZA POMOCĄ GPS

7. WSTAWIANIE I OPISYWANIE DRZEW, KRZEWÓW I GRUP

8. NAGRYWANIE MOWY I WYKONYWANIE ZDJĘĆ

9. GENEROWANIE TABEL INWENTARYZACYJNYCH

10. GENEROWANIE RYSUNKÓW CAD

11. FUNKCJE RYSUNKOWE

12. INSTALOWANIE AKTUALIZACJI