Aby strona wyświetlała się prawidłowo, pozwól na użycie skryptów lub użyj innej przeglądarki.


ArboMap

ArboMap - przewodnik po programie

SPIS TREŚCIPod adresem arbomap@arbomap.eu na Państwa pytania odpowiadają:

Anna Więckowska - architekt krajobrazu, merytoryczna liderka projektu ArboMap,

Michał Więckowski - programista, techniczny lider projektu ArboMap.


Spis treści


1. PRZYGOTOWANIE DO WYGODNEJ PRACY NA TABLECIE

2. ELEMENTY GŁÓWNEGO OKNA PROGRAMU

3. INTEGRACJA Z KLAWIATURĄ EKRANOWĄ

4. MAPY - UMIESZCZANIE I SKALOWANIE

5. MAPY - LOKALIZOWANE NA GLOBIE

6. USTALANIE POZYCJI ZA POMOCĄ DALMIERZA

7. USTALANIE POZYCJI ZA POMOCĄ GPS

8. WSTAWIANIE I OPISYWANIE DRZEW, KRZEWÓW I GRUP

9. NAGRYWANIE MOWY I WYKONYWANIE ZDJĘĆ

10. GENEROWANIE TABEL INWENTARYZACYJNYCH

11. GENEROWANIE RYSUNKÓW CAD I PDF

12. FUNKCJE RYSUNKOWE

13. INSTALOWANIE AKTUALIZACJI

DODATEK 1: KONFIGURACJA ODBIORNIKA GPS


Wersja 2019-07-01 12:05. Opracowano w programie DocArena

1. PRZYGOTOWANIE DO WYGODNEJ PRACY NA TABLECIE

SPIS TREŚCI

2. ELEMENTY GŁÓWNEGO OKNA PROGRAMU

3. INTEGRACJA Z KLAWIATURĄ EKRANOWĄ

4. MAPY - UMIESZCZANIE I SKALOWANIE

5. MAPY - LOKALIZOWANE NA GLOBIE

6. USTALANIE POZYCJI ZA POMOCĄ DALMIERZA

7. USTALANIE POZYCJI ZA POMOCĄ GPS

8. WSTAWIANIE I OPISYWANIE DRZEW, KRZEWÓW I GRUP

9. NAGRYWANIE MOWY I WYKONYWANIE ZDJĘĆ

10. GENEROWANIE TABEL INWENTARYZACYJNYCH

11. GENEROWANIE RYSUNKÓW CAD I PDF

12. FUNKCJE RYSUNKOWE

13. INSTALOWANIE AKTUALIZACJI

DODATEK 1: KONFIGURACJA ODBIORNIKA GPS

1. PRZYGOTOWANIE DO WYGODNEJ PRACY NA TABLECIE

2. ELEMENTY GŁÓWNEGO OKNA PROGRAMU

3. INTEGRACJA Z KLAWIATURĄ EKRANOWĄ

4. MAPY - UMIESZCZANIE I SKALOWANIE

5. MAPY - LOKALIZOWANE NA GLOBIE

6. USTALANIE POZYCJI ZA POMOCĄ DALMIERZA

7. USTALANIE POZYCJI ZA POMOCĄ GPS

8. WSTAWIANIE I OPISYWANIE DRZEW, KRZEWÓW I GRUP

9. NAGRYWANIE MOWY I WYKONYWANIE ZDJĘĆ

10. GENEROWANIE TABEL INWENTARYZACYJNYCH

11. GENEROWANIE RYSUNKÓW CAD I PDF

12. FUNKCJE RYSUNKOWE

13. INSTALOWANIE AKTUALIZACJI

DODATEK 1: KONFIGURACJA ODBIORNIKA GPS