Aby strona wyświetlała się prawidłowo, pozwól na użycie skryptów lub użyj innej przeglądarki.


ArboMap

SPIS TREŚCIWitamy w ArboMap - programie, który tematykę inwentaryzacji zieleni obejmuje kompleksowo:

parametry przestrzenne i zdrowotne,

zdjęcia i nagrania dźwiękowe,

lokalizowanie i uzupełnianie map z pomocą dalmierza i GPS,

generowanie tabel inwentaryzacyjnych i rysunków CAD.

ArboMap jest też zoptymalizowany pod kątem zużycia energii baterii.


O ile ArboMap jest uznawany za intuicyjny i łatwy, o tyle najwięcej zyskają ci, co niniejszy podręcznik przeczytają. Składa się on z kilkudziesięciu slajdów. Aby zobaczyć je wszystkie, wystarczy używać strzałek ← → na klawiaturze.

Wersja 2017-05-04 21:17. Opracowano w programie DocArena

1. PRZYGOTOWANIE DO WYGODNEJ PRACY NA TABLECIE

SPIS TREŚCI

4. MAPY - UMIESZCZANIE, SKALOWANIE, LOKALIZOWANIE

7. WSTAWIANIE I OPISYWANIE DRZEW, KRZEWÓW I GRUP

8. NAGRYWANIE MOWY I WYKONYWANIE ZDJĘĆ

9. ROZLICZANIE

10. GENEROWANIE TABEL INWENTARYZACYJNYCH

11. GENEROWANIE RYSUNKÓW CAD

2. ELEMENTY GŁÓWNEGO OKNA PROGRAMU

12. FUNKCJE RYSUNKOWE

13. INSTALOWANIE AKTUALIZACJI

3. INTEGRACJA Z KLAWIATURĄ EKRANOWĄ

5. USTALANIE POZYCJI ZA POMOCĄ DALMIERZA

6. USTALANIE POZYCJI ZA POMOCĄ GPS

WSTĘP

4. MAPY - UMIESZCZANIE, SKALOWANIE, LOKALIZOWANIE

7. WSTAWIANIE I OPISYWANIE DRZEW, KRZEWÓW I GRUP

8. NAGRYWANIE MOWY I WYKONYWANIE ZDJĘĆ

9. ROZLICZANIE

10. GENEROWANIE TABEL INWENTARYZACYJNYCH

11. GENEROWANIE RYSUNKÓW CAD

1. PRZYGOTOWANIE DO WYGODNEJ PRACY NA TABLECIE

2. ELEMENTY GŁÓWNEGO OKNA PROGRAMU

12. FUNKCJE RYSUNKOWE

13. INSTALOWANIE AKTUALIZACJI

3. INTEGRACJA Z KLAWIATURĄ EKRANOWĄ

5. USTALANIE POZYCJI ZA POMOCĄ DALMIERZA

6. USTALANIE POZYCJI ZA POMOCĄ GPS

WSTĘP