Aby strona wyświetlała się prawidłowo, pozwól na użycie skryptów lub użyj innej przeglądarki.


ArboMap - komfortowe inwentaryzowanie zieleni

i świetna dokumentacja "od ręki"

W terenie, program ArboMap przenosi na mobilny komputer te czynności, które wcześniej wykonywano przy użyciu papierowych map, pisaka, aparatu fotograficznego i dyktafonu. Wspomaga uzupełnianie map i lokalizowanie obiektów.

W pracowni, eksportuje dane do programów CAD i arkuszy kalkulacyjnych.

ArboMap - komfortowe inwentaryzowanie zieleni

i świetna dokumentacja "od ręki"

W terenie, program ArboMap przenosi na mobilny komputer te czynności, które wcześniej wykonywano przy użyciu papierowych map, pisaka, aparatu fotograficznego i dyktafonu. Wspomaga uzupełnianie map i lokalizowanie obiektów.

W pracowni, eksportuje dane do programów CAD i arkuszy kalkulacyjnych.CO OFERUJE
|
CO JEST POTRZEBNE
|
POBIERZ
|
OPŁATY
|
KONTAKT
|
NEWSLETTER


* Zamieszczone przykłady pochodzą bezpośrednio z ArboMap. ©SPAZIOSPAZIO, ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna. Regulamin, prywatność, cookies i local storage, umowa licencyjna

Wyprodukowano w Polsce.


CO OFERUJE?

możliwość tworzenia bardzo szczegółowych opisów drzew i krzewów, w sposób usystematyzowany, a jednocześnie wymagający minimalnej liczby czynności ze strony użytkownika


nagrywanie opisów mówionych i wykonywanie dowolnie wielu zdjęć, w sposób umożliwiający łatwe dopasowanie w pracowni


wczytywanie map rastrowych i wektorowych, uzupełnianie, a także tworzenie map z pomocą narzędzi rysunkowych i przyrządów takich jak miarka, dalmierz, odbiornik GPS


generowanie tabel inwentaryzacyjnych do arkuszy kalkulacyjnych oraz rysunków technicznych do wstawienia w każdym programie obsługującym format DXF

wszechstronną personalizację, umożliwiającą dopasowanie interfejsu do każdego oka i dłoni, aby uczynić pracę maksymalnie naturalną i wygodną


niezależną od warunków atmosferycznych pracę w terenie - gdy pada deszcz, śnieg czy grad, tablet można schować do plastikowej torby lub koszulki na dokumenty (nadal można sterować dotykiem), a gdy jest gorąco, prace można wykonywać wieczorem, bo ekran jest jasny


zaawansowane rozwiązania techniczne, umożliwiające długą pracę na baterii i czyniące program bardziej ekologicznym


łączenie inwentaryzacji wykonywanych przez wiele osób, poprzez kopiowanie i wklejanie symboli umieszczonych na rysunku


innowacyjną metodę rozliczeń, pozwalającą z góry przewidzieć całkowity koszt użycia programu przy każdej inwentaryzacji


CODZIENNĄ PRACĘ Z ARBOMAP PRZEDSTAWIA PONIŻSZY FILM:


CO JEST POTRZEBNE?

1)Program - pobierz tu.

2)Zapoznanie się z materiałem szkoleniowym dostępnym tu, a także dołączonym do programu.

3)Do pracy w terenie: urządzenie z ekranem dotykowym i systemem Windows 7, 8, 8.1 lub 10. Przy doborze urządzenia najistotniejszy jest ekran - najlepiej jasny i twardy. Z powodzeniem używamy urządzeń "2 w 1" w przedziale cenowym 900 - 3500 złotych brutto. Wyszukaj urządzenia "2 w 1" w Google na nowej zakładce

4)Konto do rozliczeń. Może być założone już po wypróbowaniu programu, jednak jest konieczne do wygenerowania dokumentacji. Aby założyć, skontaktuj się z nami.


CZY DOSTĘP DO INTERNETU JEST KONIECZNY?

Tylko podczas rozliczeń. Można je wykonywać po powrocie z terenu.


POBIERZ

Pobierz ArboMapSetup.exe - instalator (~3,7MB). Pobiera pakiet z najnowszą wersją ArboMap (~65MB), zapisuje na pulpicie i instaluje. Po instalacji pakiet można usunąć.

Otwórz materiał szkoleniowy (dołączony także do programu)KONTAKT


Prezentacja "na żywo"? Konto do rozliczeń? Pytania?

Pomoc dotycząca programu lub map?

Prosimy wypełnić formularz lub zadzwonić pod numer

507 797 634.


Producent i dystrybutor:

SPAZIO, ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna

imię i nazwisko:

e-mail:

lub telefon:

wiadomość:


 POBIERZ

Pobierz ArboMapSetup.exe - instalator (~3,7MB). Pobiera pakiet z najnowszą wersją ArboMap (~65MB), zapisuje na pulpicie i instaluje. Po instalacji pakiet można usunąć.

Otwórz materiał szkoleniowy (dołączony także do programu)OPŁATY

Pobieramy opłaty za każdy symbol drzewa lub krzewu, jaki ArboMap umieszcza w generowanej przez siebie dokumentacji. Rozliczenie jest możliwe wtedy, gdy na koncie użytkownika występuje odpowiednia liczba symboli. Konto można uzupełniać w dowolnym czasie, kupując pojedyncze symbole lub pakiety, według poniższego cennika:


liczba symboli

cena

1-999

1 zł / symbol

1000

400 zł (40 gr / symbol)

2000

700 zł (35 gr / symbol)

5000

1500 zł (30 gr / symbol)

10000

2500 zł (25 gr / symbol)

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.


Na każdym nowym koncie umieszczamy bezpłatnie 100 symboli 

do wykorzystania w dowolnych celach i bez żadnych zobowiązań.


ZASADY ROZLICZEŃ

1)Każdy symbol jest rozliczany raz, niezależnie od tego, ile razy zostanie umieszczony w dokumentacji.

2)Liczba symboli wymagających rozliczenia jest widoczna na bieżąco.

3)Odczytanie stanu konta oraz rozliczenie jest możliwe zawsze wtedy, gdy dostępne jest połączenie z internetem.

4)Symbole na koncie są przechowywane bezterminowo.

5)Rozliczonych symboli nie można kopiować, a w projekcie zawierającym rozliczone symbole nie można wymienić mapy.


KONTAKT


Prezentacja "na żywo"? Konto do rozliczeń? Pytania?

Pomoc dotycząca programu lub map?

Prosimy wypełnić formularz lub zadzwonić pod numer

507 797 634.


Producent i dystrybutor:

SPAZIO, ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna

imię i nazwisko:

e-mail:

lub telefon:

wiadomość:


 NEWSLETTER


Zostaw e-mail:


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Wydawcą i dystrybutorem oprogramowania ArboMap oraz serwisu internetowego pod adresem arbomap.eu jest firma SPAZIO Anna Więckowska, z siedzibą pod adresem ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna, identyfikowana przez NIP 1231122531.

2.Oprogramowanie ArboMap oraz serwis internetowy pod adresem arbomap.eu są dostępne na zasadach określonych niniejszym regulaminem. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosowane będą odpowiednie przepisy prawa właściwego.

3.Pytania i wątpliwości dotyczące niniejszego regulaminu użytkownicy mogą zgłaszać na adres e-mail arbomap@arbomap.eu.


UMOWA LICENCYJNA NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA ARBOMAP

4.Przedmiotem niniejszej umowy licencyjnej jest oprogramowanie ArboMap. Jeśli nie zgadzasz się z jej warunkami, nie instaluj, nie kopiuj, ani w żaden inny sposób nie używaj ArboMap.

5.Właścicielami wszelkich praw do przedmiotu licencji są jego twórcy, Anna i Michał Więckowscy. Twórcy oświadczają, że prawa te uzyskali w wyniku pracy własnej oraz na mocy umów z innymi twórcami. Twórcy oświadczają, że nie naruszają praw innych twórców.

6.Zawarcie umowy następuje poprzez skopiowanie, instalację lub użycie przedmiotu licencji.

7.Rozwiązanie umowy następuje poprzez odinstalowanie i usunięcie wszystkich kopii przedmiotu licencji.

8.Przedmiot licencji może być używany przez dowolną liczbę osób, na dowolnej liczbie urządzeń.

9.Niniejsza umowa nie uprawnia do:

a)pobierania opłat za terminowe lub bezterminowe przekazywanie wynikających z niej praw,

b)dokonywania zmian w przedmiocie licencji,

c)poddawania go technikom śledzenia lub inżynierii wstecznej,

d)przekazywania go w postaci częściowej,

e)używania jego fragmentów w innym oprogramowaniu. 

10.Opłatom za używanie przedmiotu licencji podlega tylko eksport danych. Eksport danych z konkretnego projektu jest możliwy wtedy, gdy wszystkie symbole drzew i krzewów w tym projekcie są rozliczone.

11.Rozliczenia są realizowane za pośrednictwem internetowego konta użytkownika. Potrzebę założenia indywidualnego konta użytkownik może zgłosić na adres arbomap@arbomap.eu, podając dane wymagane do wystawiania dokumentów finansowych.

12.Rozliczenie skutkuje zmniejszeniem liczby symboli na koncie. W celu zwiększenia liczby symboli na koncie, użytkownik dokonuje wpłaty. Kwota wpłaty jest przeliczana, według aktualnego cennika, na liczbę symboli dodawaną do konta.

13.Rozliczenie projektu jest możliwe pod warunkiem, że na koncie występuje co najmniej tyle symboli, ile umieszczono w projekcie od czasu poprzedniego rozliczenia.

14.Instrukcja odczytywania liczby symboli występujących na koncie oraz rozliczania symboli znajduje się w podręczniku dołączanym do przedmiotu licencji.

15.Opłata jest naliczana za każdy eksportowany symbol drzewa lub krzewu, jednorazowo, przed pierwszym eksportem danych dotyczących tego symbolu.

16.Rozliczenie jest realizowane poprzez krótkotrwałe połączenie internetowe z serwerem obsługującym konta.

17.Termin wykorzystania zakupionych symboli jest nieograniczony.

18.W przypadku wystąpienia usterek w przedmiocie licencji lub okoliczności uniemożliwiających dokonywanie rozliczeń, SPAZIO zobowiązuje się jak najszybciej usunąć przyczyny i powiadomić użytkownika na adres e-mail zwyczajowo używany do wzajemnej komunikacji.

19.Twórcy dążą do jak najwyższej niezawodności przedmiotu licencji, jednak nie gwarantują, że będzie działał identycznie na każdym urządzeniu, obsługiwany przez każdego użytkownika i pod kontrolą wszystkich wersji systemu operacyjnego. Dlatego zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne straty lub utraty zysków, mogące bezpośrednio lub pośrednio wynikać z używania lub braku możliwości używania przedmiotu licencji.


CENNIK

20.Cennik opłat za używanie oprogramowania ArboMap jest dostępny w serwisie internetowym pod adresem arbomap.eu.


PŁATNOŚCI

21.Wpłaty można dokonać następującymi sposobami:

a)przelewem, na konto bankowe numer 53 1050 1025 1000 0091 3655 2131. Informacja o przelewie (nadawca lub tytuł) musi zawierać nazwę internetowego konta użytkownika, NIP lub inne dane umożliwiające skojarzenie nadawcy z internetowym kontem użytkownika. W przeciwnym wypadku, pieniądze będą odsyłane na rachunek, z którego zostały wysłane.

b)z użyciem systemu płatności Paybynet, na warunkach określonych przez administratora tego systemu, firmę Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A, z siedzibą pod adresem ul. rtm. W. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa. Stronę internetową systemu można wywołać z programu ArboMap, przez co przypisanie płatności do odpowiedniego konta jest zagwarantowane przez rozwiązania techniczne.

22.Przeliczenie kwoty wpłaty na symbole jest realizowane:

a)w przypadku przelewu na konto bankowe: w godzinach 9-22, maksymalnie w ciągu jednego dnia roboczego od chwili wpłynięcia pieniędzy na konto. W celu przyspieszenia przeliczenia, użytkownik może przesłać potwierdzenie wykonania przelewu na adres e-mail arbomap@arbomap.eu.

b)w przypadku systemu Paybynet: automatycznie, natychmiast po wysłaniu przez system potwierdzenia płatności.

23.Fakturę VAT SPAZIO wystawia po otrzymaniu każdej wpłaty i dostarcza użytkownikowi na adres e-mail zwyczajowo używany do wzajemnej komunikacji. Wydrukowaną, podpisaną i opieczętowaną fakturę VAT SPAZIO dostarcza tylko na życzenie użytkownika, jednak zastrzega sobie prawo do odmowy spełnienia życzenia, jeśli kwota netto na tej fakturze nie przekracza 100 złotych. SPAZIO nie wystawia paragonów.

24.Na życzenie użytkownika, SPAZIO może zwrócić środki zgromadzone na koncie, po przeliczeniu odwrotnym, t.j. symboli na kwotę pieniężną, na konto bankowe wskazane przez użytkownika. Warunkiem zwrotu jest akceptacja przez użytkownika faktury VAT na kwotę ujemną, wystawionej przez SPAZIO. Akceptacja ta może się odbyć za pośrednictwem poczty elektronicznej. SPAZIO zastrzega sobie możliwość potrącenia kwoty nie większej niż 10 złotych, w tym bankowe koszty przelewu. 


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA i PRYWATNOŚCI

25.W sieci publicznej, program ArboMap komunikuje się tylko z serwerem pod adresem arbomap.eu i przesyła tak mało danych, jak to tylko możliwe do prawidłowego działania:

a)podczas uruchomienia, w celu sprawdzenia dostępności aktualizacji,

b)podczas rozliczeń. Połączenie odbywa się na życzenie użytkownika, jest dodatkowo sygnalizowane, trwa do kilku sekund, a przesyłane informacje są zaszyfrowane.

26.Jakiekolwiek dane osobowe, czy numery kont bankowych, z których zasilane są konta użytkowników, nie są przez program przetwarzane, zapisywane ani przesyłane, a także nie są zapisywane na serwerze w sieci publicznej. Ewentualne informacje o lokalizacji mogą być zapisywane tylko na potrzeby użytkowników, w plikach programu.

27.Informacje o użytkownikach są objęte tajemnicą handlową. Jeśli liczby instalacji lub rozliczonych symboli są podawane do wiadomości publicznej, to tylko w postaci zbiorczej.

28.SPAZIO nie zbiera i nie przechowuje danych o kartach kredytowych, ani nie obsługuje bezpośrednio transakcji płatniczych.

29.Administratorem danych osobowych jest SPAZIO. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak może skutkować brakiem możliwości realizacji zamówień.


COOKIES i LOCAL STORAGE

30.Technika cookies jest używana w serwisie internetowym pod adresem arbomap.eu do celów:

a)analizy ruchu w serwisie,

b)przechowywania informacji o wybranej przez użytkownika wersji językowej.

31.Technika local storage jest używana w serwisie internetowym pod adresem arbomap.eu do celów:

a)zapamiętania parametrów nawigacyjnych.