Aby strona wyświetlała się prawidłowo, pozwól na użycie skryptów lub użyj innej przeglądarki.


 

ArboMap -

inwentaryzacje zieleni jeszcze nigdy nie były tak wygodne!

na potrzeby projektów: architektury, architektury krajobrazu, dróg, gospodarki drzewostanem

inwentaryzacje zieleni jeszcze nigdy nie były tak wygodne!

na potrzeby projektów: architektury, architektury krajobrazu, dróg, gospodarki drzewostanem

 

 

30% szybsza każda inwentaryzacja zieleni

10% szybsza praca w terenie

90% szybsze opracowywanie wyników


W terenie, ArboMap integruje na tablecie z Windows lub Android następujące czynności: nanoszenie symboli drzew, krzewów i grup na mapy dowolnie szczegółowe opisywanie parametrami podstawowymi i formularzem VTA wykonywanie zdjęć nagrywanie opisów mówionych lokalizowanie obiektów odbiornikiem GPS z RTK i dalmierzem uzupełnianie map i sporządzanie notatek narzędziami rysunkowymi.

W pracowni, ArboMap dla Windows eksportuje dane do rysunków CAD i PDF, arkuszy kalkulacyjnych i programów GIS.

Rozwiń wykaz funkcji

 

 

 

 


SPOSÓB UŻYCIA

1

2

W terenie:


dla każdego drzewa, krzewu i grupy:

umieść na mapie odpowiedni symbol

wprowadź parametry podstawowe

jeśli trzeba, wypełnij kartę drzewa (formularz VTA) lub nagraj opis mówiony

wykonaj zdjęcia

jeśli trzeba, oznacz symbol innym kolorem, wykonaj notatkę, dorysuj brakujące obiekty

3

W pracowni:


pobierz pliki z tabletu

jeśli trzeba, dopracuj rysunek

wygeneruj tabelę inwentaryzacyjną

wygeneruj rysunki dla programów CAD lub GIS

podłóż i dosuń wirtualną stronę, zredaguj legendę i wygeneruj rysunek PDF

W pracowni lub w terenie:

jeśli mapa jest rastrowa, to ustal jej skalę: wskaż na mapie dwa punkty i podaj ich współrzędne lub odległości między nimi,

wybierz atrybuty VTA obowiązujące w danej inwentaryzacji.

W pracowni:


wczytaj mapę wektorową lub rastrową

zapisz projekt

umieść projekt na tablecie z Windows lub Android (można wypróbować na telefonie).

lub

lub

lub


 


© 2021 SPAZIO, ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna. Wyprodukowaliśmy w Polsce. Stronę wykonaliśmy w programie DocArena.


CO OFERUJE ARBOMAP (WYKAZ FUNKCJI)


OGÓLNE


pełnowymiarowy interfejs, na zasadzie podobnej do programu graficznego

wysokiej jakości kod programu, zapewniający długą pracę na baterii oraz stabilność


PERSONALIZACJA

wszechstronną personalizację, umożliwiającą dopasowanie interfejsu do każdego oka i dłoni 


MAPY

wczytywanie map wektorowych DXF

oraz wybór:


+wyświetlanych warstw

+domyślnego koloru linii

+koloru tła

wczytywanie map rastrowych JPG, PNG, TIFF

oraz ustalanie skali:


+sposobem 1: poprzez podanie odległości między dwoma dowolnie wskazanymi punktami na mapie

+sposobem 2: poprzez pobranie z odbiornika GPS współrzędnych dwóch dowolnie wskazanych punktów na mapie

+sposobem 3: poprzez wprowadzenie współrzędnych WGS84 (GPS) dwóch dowolnie wskazanych punktów na mapie


NANOSZENIE DRZEW, KRZEWÓW I GRUP

symbole: drzewo liściaste, drzewo iglaste, krzew, grupa

wybór domyślnego koloru linii w symbolu, koloru i stylu numeru w symbolu oraz możliwość zmiany dla każdego symbolu z osobna

funkcję automatycznej numeracji z możliwością wyłączenia funkcji lub zmiany następnego numeru


OPISYWANIE DRZEW, KRZEWÓW I GRUP

edycja parametrów podstawowych: gatunek, obwód(y) na 5cm, obwód(y), średnica korony, wysokość

+automatyczne skalowanie symboli na podstawie podanych obwodów pni i średnic koron

edycję parametrów rozszerzonych:

»kartę drzewa z formularzem VTA, w formie ankiety wypełnianej poprzez wybór gotowych odpowiedzi

+dobór parametrów VTA do wymogów danej inwentaryzacji lub użycie dobranych wcześniej

»edycję definicji opisu roślin - możliwość pełnego redefiniowania pytań i odpowiedzi dla formularzy VTA

+import i eksport definicji

+synchronizacja definicji na urządzeniach z Android

słownik gatunków z kilkuset pozycjami i możliwością rozszerzania o pary: zapis do tłumaczenia + zapis łaciński


MEDIA

wykonywanie dowolnej liczby zdjęć dla każdego drzewa, krzewu i grupy, przyporządkowanych poprzez numery w narożnikach i nazwach plików

wykonywanie nagrania dźwiękowego (opisu mówionego) dla każdego drzewa, krzewu i grupy, przyporządkowanego poprzez numer w nazwie pliku


POMIARY


wizualizację pozycji odbiornika GPS w czasie rzeczywistym:

+bezpośrednie przeliczanie współrzędnych WGS84 (GPS) na współrzędne map wektorowych używających układu PL2000 (obowiązującego)

+pośrednie przeliczanie współrzędnych WGS84 (GPS) na współrzędne innych map - poprzez jednorazowe, ręczne ustalenie współrzędnych i późniejsze, automatyczne obliczanie przesunięć

+wyświetlanie informacji o jakości pozycji i liczbie dostępnych satelitów

wizualizacje pomiarów dalmierzem za pomocą półprzezroczystych okręgów (ze środkami w punktach wykonywania pomiarów)

Określanie pozycji obiektu polega na podaniu odległości do obiektu z dwóch punktów i wybraniu odpowiedniego przecięcia okręgów.

+wiele pomiarów z jednego punktu (wizualizacja wybranego pomiaru)

+pomiary względem pozycji GPS lub obiektów występujących na mapie


FUNKCJE RYSUNKOWE

kształty: polilinia i krzywe Béziera, prostokąt, elipsa / koło / wycinek

tekst sformatowany - wbudowany edytor tekstu

Szczególnie na potrzeby legend dla generowanych rysunków PDF - umożliwia redakcję tekstu, tabel i obrazów oraz wklejenie gotowych fragmentów z edytora tekstu.


etykieta - krótki tekst

obracanie ruchem palca/myszy na rysunku lub parametrem kąt obrotu


GENEROWANIE DOKUMENTACJI

generowanie arkuszy kalkulacyjnych XLSX, ODS, CSV:

»osobna kolumna dla każdego parametru podstawowego


+automatyczne tłumaczenie gatunków z polskiego na łaciński i z łacińskiego na polski (zależnie od języka preferowanego przez użytkownika podczas opisywania roślin)


»osobna kolumna dla każdego pytania z formularza VTA


»osobna kolumna z automatycznie obliczanymi powierzchniami grup


»kolumny opcjonalne: właściwości wizualne symboli (kolory, czcionki), czy jest nagranie, liczba zdjęć, pozycja GPS


generowanie rysunków DXF:

+osobne warstwy dla mapy, koron drzew liściastych, koron drzew iglastych, pni drzew liściastych, pni drzew iglastych, krzewów, grup, etykiet i innych elementów


+zachowanie oryginalnych współrzędnych z wczytywanych map DXF


generowanie rysunków PDF

Polega na ustawieniu parametrów wirtualnej strony (rozmiar, orientacja, skala rysunku), dosunięciu jej pod wybrany zakres rysunku i zredagowaniu legendy z użyciem narzędzia rysunkowego tekst sformatowany lub etykieta.

generowanie obrazów PNG z wyborem wymiarów obrazu w pikselach

generowanie plików SHAPEFILE (SHP + SHX + DBF)

+rośliny jako punkty


+atrybuty jako pary: nazwa atrybutu + wartość atrybutu


INNE


funkcję kopiuj / wklej:

+możliwość łączenia prac wykonanych przez kilka zespołów

+możliwość przeniesienia zawartości po wymianie mapy


CO OFERUJE ARBOMAP (WYKAZ FUNKCJI)


OGÓLNE


pełnowymiarowy interfejs, na zasadzie podobnej do programu graficznego

wysokiej jakości kod programu, zapewniający długą pracę na baterii oraz stabilność


PERSONALIZACJA

wszechstronną personalizację, umożliwiającą dopasowanie interfejsu do każdego oka i dłoni 


MAPY

wczytywanie map wektorowych DXF

oraz wybór:


+wyświetlanych warstw

+domyślnego koloru linii

+koloru tła

wczytywanie map rastrowych JPG, PNG, TIFF

oraz ustalanie skali:


+sposobem 1: poprzez podanie odległości między dwoma dowolnie wskazanymi punktami na mapie

+sposobem 2: poprzez pobranie z odbiornika GPS współrzędnych dwóch dowolnie wskazanych punktów na mapie

+sposobem 3: poprzez wprowadzenie współrzędnych WGS84 (GPS) dwóch dowolnie wskazanych punktów na mapie


NANOSZENIE DRZEW, KRZEWÓW I GRUP

symbole: drzewo liściaste, drzewo iglaste, krzew, grupa

wybór domyślnego koloru linii w symbolu, koloru i stylu numeru w symbolu oraz możliwość zmiany dla każdego symbolu z osobna

funkcję automatycznej numeracji z możliwością wyłączenia funkcji lub zmiany następnego numeru


OPISYWANIE DRZEW, KRZEWÓW I GRUP

edycja parametrów podstawowych: gatunek, obwód(y) na 5cm, obwód(y), średnica korony, wysokość

+automatyczne skalowanie symboli na podstawie podanych obwodów pni i średnic koron

edycję parametrów rozszerzonych:

»kartę drzewa z formularzem VTA, w formie ankiety wypełnianej poprzez wybór gotowych odpowiedzi

+dobór parametrów VTA do wymogów danej inwentaryzacji lub użycie dobranych wcześniej

»edycję definicji opisu roślin - możliwość pełnego redefiniowania pytań i odpowiedzi dla formularzy VTA

+import i eksport definicji

+synchronizacja definicji na urządzeniach z Android

słownik gatunków z kilkuset pozycjami i możliwością rozszerzania o pary: zapis do tłumaczenia + zapis łaciński


MEDIA

wykonywanie dowolnej liczby zdjęć dla każdego drzewa, krzewu i grupy, przyporządkowanych poprzez numery w narożnikach i nazwach plików

wykonywanie nagrania dźwiękowego (opisu mówionego) dla każdego drzewa, krzewu i grupy, przyporządkowanego poprzez numer w nazwie pliku


POMIARY


wizualizację pozycji odbiornika GPS w czasie rzeczywistym:

+bezpośrednie przeliczanie współrzędnych WGS84 (GPS) na współrzędne map wektorowych używających układu PL2000 (obowiązującego)

+pośrednie przeliczanie współrzędnych WGS84 (GPS) na współrzędne innych map - poprzez jednorazowe, ręczne ustalenie współrzędnych i późniejsze, automatyczne obliczanie przesunięć

+wyświetlanie informacji o jakości pozycji i liczbie dostępnych satelitów

wizualizacje pomiarów dalmierzem za pomocą półprzezroczystych okręgów (ze środkami w punktach wykonywania pomiarów)

Określanie pozycji obiektu polega na podaniu odległości do obiektu z dwóch punktów i wybraniu odpowiedniego przecięcia okręgów.

+wiele pomiarów z jednego punktu (wizualizacja wybranego pomiaru)

+pomiary względem pozycji GPS lub obiektów występujących na mapie


FUNKCJE RYSUNKOWE

kształty: polilinia i krzywe Béziera, prostokąt, elipsa / koło / wycinek

tekst sformatowany - wbudowany edytor tekstu

Szczególnie na potrzeby legend dla generowanych rysunków PDF - umożliwia redakcję tekstu, tabel i obrazów oraz wklejenie gotowych fragmentów z edytora tekstu.


etykieta - krótki tekst

obracanie ruchem palca/myszy na rysunku lub parametrem kąt obrotu


GENEROWANIE DOKUMENTACJI

generowanie arkuszy kalkulacyjnych XLSX, ODS, CSV:

»osobna kolumna dla każdego parametru podstawowego


+automatyczne tłumaczenie gatunków z polskiego na łaciński i z łacińskiego na polski (zależnie od języka preferowanego przez użytkownika podczas opisywania roślin)


»osobna kolumna dla każdego pytania z formularza VTA


»osobna kolumna z automatycznie obliczanymi powierzchniami grup


»kolumny opcjonalne: właściwości wizualne symboli (kolory, czcionki), czy jest nagranie, liczba zdjęć, pozycja GPS


generowanie rysunków DXF:

+osobne warstwy dla mapy, koron drzew liściastych, koron drzew iglastych, pni drzew liściastych, pni drzew iglastych, krzewów, grup, etykiet i innych elementów


+zachowanie oryginalnych współrzędnych z wczytywanych map DXF


generowanie rysunków PDF

Polega na ustawieniu parametrów wirtualnej strony (rozmiar, orientacja, skala rysunku), dosunięciu jej pod wybrany zakres rysunku i zredagowaniu legendy z użyciem narzędzia rysunkowego tekst sformatowany lub etykieta.

generowanie obrazów PNG z wyborem wymiarów obrazu w pikselach

generowanie plików SHAPEFILE (SHP + SHX + DBF)

+rośliny jako punkty


+atrybuty jako pary: nazwa atrybutu + wartość atrybutu


INNE


funkcję kopiuj / wklej:

+możliwość łączenia prac wykonanych przez kilka zespołów

+możliwość przeniesienia zawartości po wymianie mapy


CO JEST POTRZEBNE?


1)SPRZĘT DO PRACY W TERENIE

Urządzenie z ekranem dotykowym, tylnym aparatem fotograficznym i systemem Windows 7 lub nowszym albo Android 6 lub nowszym.

Do komfortowej pracy w terenie zalecamy urządzenie z ekranem:

o przekątnej w zakresie 8-11",

o jasności co najmniej 400 cd/m (dla kontrastu przy słonecznej pogodzie)

Aby sprawdzić jasność ekranu w wybranym urządzeniu, wpisz do wyszukiwarki frazę: nazwa-modelu cd/m. W wynikach wyszukiwania prawdopodobnie wystąpi serwis notebookcheck.net ze zobrazowaną jasnością poszczególnych fragmentów ekranu.

pokrytym szkłem (dla większej czułości na dotyk i mniejszej podatności na zarysowania).

Informacje pomocne w wyborze tabletu znajdziesz w części PYTANIA i ODPOWIEDZI.


2)SPRZĘT W PRACOWNI

urządzenie z systemem Windows 7 lub nowszym,

zewnętrzny moduł Bluetooth (podłączany do USB) - tylko jeśli do pracy w terenie wybierzesz urządzenie z systemem Android, a w pracowni używasz komputera stacjonarnego (w laptopach moduł Bluetooth występuje standardowo).

My używamy modułów Gem­bird BTD-MI­NI5 oraz Lo­gi­Link BT0015.


3)DO SAMODZIELNEGO NAMIERZANIA DRZEW I UZUPEŁNIANIA MAP

Odbiornik GPS z RTK (GNSS z RTK). W zakresie takich odbiorników zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego partnera, firmy GEOPRYZMAT.

Dalmierz z kamerą lub lunetą do namierzania względem obiektów występujących na mapie lub względem pozycji odbiornika GNSS.


2)OPROGRAMOWANIE

Jeśli do podkładu masz mapy DXF, JPG, TIFF lub PNG, a efektem końcowym ma być mapa PDF, DXF lub PNG oraz tabela XLSX, ODS lub CSV, to nic oprócz ArboMap nie będzie Ci potrzebne. Natomiast do przetwarzania tych plików potrzebujesz programu typu CAD i arkusza kalkulacyjnego.

Prawie każdy program zapisujący DWG potrafi też zapisywać DXF z takim samym skutkiem, więc jeśli otrzymasz mapy DWG, możesz zwrócić się o DXF. Ewentualnie skonwertuj DWG na DXF samodzielnie, przy użyciu programu typu CAD lub konwertera.

Sprawdzonym przez nas konwerterem jest DWG FastView, występujący również w wersji online.PRZYKŁADOWE PLIKI Z JEDNEJ Z NASZYCH INWENTARYZACJI


Lubnice_inw Mapa 1.dxf

rysunek do wczytania w programie typu CAD

Lubnice_inw.xlsx

tabela inwentaryzacyjna do wczytania w arkuszu kalkulacyjnym

Lubnice_inw Mapa 1.pdf

rysunek do druku (format A0, skala 1:500)

Lubnice_inw Mapa 1.png

obraz rastrowy w wysokiej rozdzielczości do wczytania w np. edytorze tekstu

Shapefile.zip

katalog  z plikami dla programów GIS

Lubnice_inw.arbomap

projekt źródłowy ArboMap z ustawioną stroną dla eksportu PDF


Powyższe pliki pochodzą bezpośrednio z ArboMap (nie zostały przetworzone z użyciem innych programów). ©SPAZIO


CENY

Tryb Pełny

Okres

liczba urządzeń (maksymalna)

Cena netto (brutto) w zł

7 pierwszych dni

2 przypisane do okresu

bezpłatnie

1 dzień (24 godziny)

2 przypisane do okresu

20 (24,60)

3 dni (72 godziny)

2 przypisane do okresu

50 (61,50)

31 dni

2 przypisane do okresu

200 (246)

licencja bezterminowa

3 przypisane na stałe plus 1 dowolne z podłączonym kluczem USB

2400 (2952)


Zasady licencji terminowych

1)Nie stosujemy automatycznego wznawiania - o wszelkich płatnościach decyduje użytkownik.

2)Wznowienie może nastąpić poprzez link umieszczony w programie lub poprzez kontakt z nami.

3)Termin obliczany jest od chwili, gdy użytkownik rozpoczyna używanie trybu Pełnego po wznowieniu - można kupić wcześniej, z myślą o pracy w późniejszym terminie.

4)Podczas włączania trybu Pełnego ArboMap na chwilę łączy się z serwerem licencji. W terenie można użyć WiFi udostępnionego z telefonu komórkowego.

5)Po każdej płatności wysyłamy fakturę VAT na adres e-mail podany przez użytkownika.

6)Kwestie nieuregulowane niniejszymi zasadami lub obowiązującym prawem będą rozstrzygane na korzyść użytkownika.


Licencja terminowa obejmuje:

Możliwość użytkowania wszystkich aktualizacji wydanych przed upływem terminu.

Pomoc techniczną i merytoryczną - bezpośredni kontakt z twórcami programu.


Licencja bezterminowa obejmuje:

Klucz sprzętowy USB, który:

»umożliwia użytkowanie trybu Pełnego na dowolnym urządzeniu, do którego jest podłączony, bez łączenia z serwerem licencji,

»dodatkowo, pozwala na stałe aktywować ArboMap na określonej liczbie urządzeń, umożliwiając dalsze użytkowanie bez podłączania klucza (podobnie jak w przypadku programów z kodami aktywacyjnymi).

Klucz posiada silikonową obudowę, udzielamy pięcioletniej gwarancji na uszkodzenia niemechaniczne i oferujemy wymianę poza gwarancją.

Możliwość użytkowania wszystkich aktualizacji wydanych przez co najmniej rok od chwili zakupu.

Pomoc techniczną i merytoryczną - bezpośredni kontakt z twórcami programu.

Tryb Przeglądanie projektów i generowanie dokumentacji

Bezpłatny.


Producentem i dystrybutorem programu ArboMap jest firma SPAZIO, ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna.

Oferujemy prezentacje i szkolenia na terenie całej Polski.ZAINSTALUJ


1)Zainstaluj ArboMap dla Windows

Pobierz ArboMapSetup.exe. Ten cyfrowo podpisany instalator pobiera najnowszy pakiet instalacyjny ArboMap, zapisuje na pulpicie i instaluje. Po zakończeniu instalacji, instalator oraz pakiet instalacyjny można usunąć.

ArboMap dla Windows zajmuje około 100 MB dysku (w tym przewodnik) i nie pobiera żadnych dodatkowych bibliotek, ani frameworków.


2)Uzyskaj konto do licencji terminowych

Posiadanie konta pozwala wypróbować ArboMap przez 7 dni - bezpłatne i bez żadnych zobowiązań - po czym wznawiać, w miarę potrzeb, na 1, 3 lub 31 dni.

Aby uzyskać konto, użyj umieszczonego w programie linku Licencje terminowe: załóż konto > Wypróbuj bezpłatnie > Przedłużaj gdy potrzebujesz lub skontaktuj się z nami przez formularz.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa danych: wszelkie dane trafiają bezpośrednio do nas - nie przechowujemy online żadnych danych poza nazwą konta i zaszyfrowanym hasłem.


3)ArboMap dla Android

Posiada wszystkie funkcje do pracy w terenie, jest w pełni kompatybilny z ArboMap dla Windows i obsługuje się go podobnie.

Nie posiada funkcji importu i eksportu danych, przez co jest zależny od ArboMap dla Windows. Wymianę danych między nimi realizuje program ArboMap MobiSync, będący składnikiem ArboMap dla Windows.

Kliknij tu, aby zainstalować ArboMap dla Android.KONTAKT


imię i nazwisko:

e-mail:

lub telefon:

wiadomość:


 


Szkolenia i konsultacje przez telefon: 507 797 634, 796 552 332

Producentem i dystrybutorem programu ArboMap jest firma SPAZIO, ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna.PYTANIA i ODPOWIEDZI


Czy twórcy programu używają ArboMap w praktyce?

Tak, inwentaryzujemy od kilku do kilkunastu tysięcy drzew i krzewów rocznie. Pierwotnie, program stworzyliśmy na własne potrzeby, gdyż jedno z nas jest architektką krajobrazu, a drugie - programistą. Do rozwoju ArboMap jako produktu w dużej mierze przyczyniło się uznanie zdobyte na targach Green Days 2017. Dotychczas użyliśmy go w Kielcach, Nałęczowie, Toruniu, Warszawie i innych miejscowościach, w słońcu, deszczu i śniegu, w zadbanych parkach i zapomnianych zaroślach, na potrzeby parków oraz inwestycji prywatnych i publicznych. Nie wyobrażamy sobie pracy bez niego.


Tablet z Windows, czy z Android?

O ile ArboMap dla Windows i ArboMap dla Android są podobne pod względem użytkowania i w pełni kompatybilne, o tyle pracują na zupełnie różnych platformach, przez co bardzo różnią się pod względem technicznym. Dlatego, wybór platformy do pracy w terenie powinien być podjęty po wypróbowaniu obu.

Poniżej przedstawiamy nasze subiektywne odczucia, dotyczące tylko pracy z ArboMap i oparte tylko na doświadczeniach z popularnymi urządzeniami, których sami używamy.

Optymalnym tabletem do pracy z ArboMap jest Microsoft Surface Go (model STV-00003 w cenie 1699 złotych brutto bez opcjonalnej klawiatury) z systemem Windows 10S (tryb S trzeba wyłączyć, aby można było instalować nie tylko aplikacje z Microsoft Store). Oto powody:

przesuwanie, przybliżanie i oddalanie map jest szybsze niż na wszystkich tabletach z Android, z jakimi mieliśmy do czynienia,

w ArboMap dla Windows można w pełni skonfigurować interfejs użytkownika: powiększenie przycisków, kolorystykę, ułożenie ramek,

w Windows można wykonać pracę od początku do końca - nie trzeba przenosić plików z tabletu do komputera.

Za wyborem tabletu z Android mogą stać osobiste preferencje, większy wybór urządzeń lub obawa o zwrot z inwestycji w często droższy tablet z Windows. Można zacząć od Huawei MediaPad T3 10 (model AGS-L09 w cenie 499 złotych), który wybraliśmy z następujących powodów:

według naszej wiedzy jest to najtańszy tablet spełniający nasze wymagania dotyczące jasności ekranu,

inne jego parametry są skromne, a więc idealne do testowania w myśl zasady: jeśli działa na wolniejszym, to będzie działać na szybszym.


Czy tablet bez hartowanej (tzw. pancernej) obudowy jest odpowiedni?

Tablety w hartowanej obudowie, z jakimi mieliśmy do czynienia, okazywały się powolne i mało czułe na dotyk, zatem sugerujemy wypróbować przed zakupem.

Naszym zdaniem ważniejsze jest to, czy obudowa posiada obrotowy uchwyt na dłoń (ang. rugged case with handstrap), dzięki któremu noszenie tabletu jest wygodne, a upuszczenie mało prawdopodobne. Takie obudowy są produkowane przez niezależnych producentów i trzeba je dokupić osobno. Przykładowo, do tabletu Microsoft Surface Go używamy obudowy Incipio Capture for Microsoft Surface Go, a alternatywamiUrban Armor Gear OUTBACK SERIES Microsoft Surface Go 2 Case With Handstrap oraz Urban Armor Gear PLASMA SERIES Microsoft Surface Go 2 Case With Handstrap.

Gdy pada deszcz, tablet umieszczamy w przezroczystej koszulce na dokumenty (ekrany pokryte szkłem nadal reagują na dotyk).


Jak długo wytrzymuje bateria w tablecie?

W naszym przypadku od 3 do 7 godzin. Przy aktywnym korzystaniu z tabletu, czas pracy baterii jest ściśle związany z liczbą czynności wykonywanych przez użytkownika, a o tym decydują:

wprawa użytkownika - im większa, tym mniej zbędnych czynności,

trudność terenu - im większa, tym większe przerwy we wprowadzaniu danych,

częstotliwość wykorzystania aparatu fotograficznego i innych urządzeń (Bluetooth, WiFi, dyktafon).

Ponadto, tempo pracy z ArboMap jest inne niż bez i zwykle to my jesteśmy wyczerpani szybciej, niż bateria.


Czy są ograniczenia na wielkość mapy lub liczbę drzew?

Nasze testy z wyżej wymienionymi urządzeniami obejmują projekt zawierający 50 000 drzew i krzewów z opisem VTA na mapie z pliku DXF o rozmiarze 212 MB (powierzchnia obszaru obejmującego część zakreskowaną wynosi w tym przypadku 2 825 ha).


Czy potrzebny jest dostęp do internetu?

Tylko na potrzeby licencji terminowych, przez kilka sekund każdej sesji programu.


Czy odbiornik GPS w tablecie, w smartfonie, samochodowy, turystyczny, sportowy jest odpowiedni do namierzania drzew lub uzupełniania map?

Nie. Urządzenia do tych celów, czyli z segmentu odbiorników precyzyjnych, zwykle obsługują kilkaset (a nie kilkadziesiąt) kanałów, kilka (a nie jedną) częstotliwości, są wyposażone w anteny eliminujące odbicia i używają poprawek z naziemnych stacji referencyjnych (RTK).KONTAKT


imię i nazwisko:

e-mail:

lub telefon:

wiadomość:


 


Szkolenia i konsultacje przez telefon: 507 797 634, 796 552 332

Producentem i dystrybutorem programu ArboMap jest firma SPAZIO, ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna.