Aby strona wyświetlała się prawidłowo, pozwól na użycie skryptów lub użyj innej przeglądarki.


 

 

 

 

 

 

ArboMap -

inwentaryzacje zieleni jeszcze nigdy nie były tak wygodne!

na potrzeby projektów: architektury, architektury krajobrazu, dróg, gospodarki drzewostanem

inwentaryzacje zieleni jeszcze nigdy nie były tak wygodne!

na potrzeby projektów: architektury, architektury krajobrazu, dróg, gospodarki drzewostanem

 

 

W terenie, ArboMap integruje na tablecie z Windows lub Android następujące czynności: nanoszenie symboli drzew, krzewów i grup na mapy • dowolnie szczegółowe opisywanie parametrami podstawowymi i formularzem VTA • wykonywanie zdjęć • nagrywanie opisów mówionych • lokalizowanie obiektów odbiornikiem GPS z RTK i dalmierzem • uzupełnianie map i sporządzanie notatek narzędziami rysunkowymi.

W pracowni, ArboMap dla Windows eksportuje dane do rysunków CAD i PDF, programów GIS i arkuszy kalkulacyjnych.

Rozwiń wykaz funkcji

 

30% szybsza każda inwentaryzacja zieleni

10% szybsza praca w terenie

90% szybsze opracowywanie wyników

 

 

 

 

SPOSÓB UŻYCIA

1

2

W terenie:


dla każdego drzewa, krzewu i grupy:

umieść na mapie odpowiedni symbol

wprowadź parametry podstawowe

jeśli to trzeba, wypełnij kartę drzewa (formularz VTA) lub nagraj opis mówiony

wykonaj zdjęcia

w razie potrzeby oznacz symbol innym kolorem, wykonaj notatkę, dorysuj brakujące obiekty

3

W pracowni:


pobierz pliki z tabletu

jeśli trzeba, dopracuj rysunek

wygeneruj tabelę inwentaryzacyjną

wygeneruj rysunki dla programów CAD lub GIS

podłóż i dosuń wirtualną stronę, zredaguj legendę i wygeneruj rysunek PDF

W pracowni lub w terenie:

jeśli mapa jest rastrowa, to ustal jej skalę: wskaż na mapie dwa punkty i podaj ich współrzędne lub odległości między nimi,

wybierz atrybuty VTA obowiązujące w danej inwentaryzacji.

W pracowni:


wczytaj mapę wektorową lub rastrową

zapisz projekt

umieść projekt na tablecie z Windows lub Android (można wypróbować na telefonie).

lub

lub

lub


 


© 2021 SPAZIO, ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna. Wyprodukowaliśmy w Polsce. Stronę wykonaliśmy w programie DocArena.


CO OFERUJE ARBOMAP (WYKAZ FUNKCJI)


OGÓLNE


pełnowymiarowy interfejs, na zasadzie podobnej do programu graficznego

wysokiej jakości kod programu, zapewniający długą pracę na baterii oraz stabilność


PERSONALIZACJA

wszechstronną personalizację, umożliwiającą dopasowanie interfejsu do każdego oka i dłoni 


MAPY

wczytywanie map wektorowych DXF

oraz wybór:


+wyświetlanych warstw

+domyślnego koloru linii

+koloru tła

wczytywanie map rastrowych JPG, TIFF, PNG

oraz ustalanie skali:


+sposobem 1: poprzez podanie odległości między dwoma dowolnie wskazanymi punktami na mapie

+sposobem 2: poprzez pobranie z odbiornika GPS współrzędnych dwóch dowolnie wskazanych punktów na mapie

+sposobem 3: poprzez wprowadzenie współrzędnych WGS84 (GPS) dwóch dowolnie wskazanych punktów na mapie


NANOSZENIE DRZEW, KRZEWÓW I GRUP

symbole: drzewo liściaste, drzewo iglaste, krzew, grupa

wybór domyślnego koloru linii w symbolu, koloru i stylu numeru w symbolu oraz możliwość zmiany dla każdego symbolu z osobna

funkcję automatycznej numeracji z możliwością wyłączenia funkcji lub zmiany następnego numeru


OPISYWANIE DRZEW, KRZEWÓW I GRUP

edycja parametrów podstawowych: gatunek, obwód(y) na 5cm, obwód(y), średnica korony, wysokość

+automatyczne skalowanie symboli na podstawie podanych obwodów pni i średnic koron

edycję parametrów rozszerzonych:

»kartę drzewa z formularzem VTA, w formie ankiety wypełnianej poprzez wybór gotowych odpowiedzi

+dobór parametrów VTA do wymogów danej inwentaryzacji lub użycie dobranych wcześniej

»edycję definicji opisu roślin - możliwość pełnego redefiniowania pytań i odpowiedzi dla formularzy VTA

+import i eksport definicji

+synchronizacja definicji na urządzeniu z Android

słownik gatunków z kilkuset pozycjami i możliwością rozszerzania o pary: zapis do tłumaczenia + zapis łaciński


MEDIA

wykonywanie dowolnej liczby zdjęć dla każdego drzewa, krzewu i grupy, przyporządkowanych poprzez numery w narożnikach i nazwach plików

wykonywanie nagrania dźwiękowego (opisu mówionego) dla każdego drzewa, krzewu i grupy, przyporządkowanego poprzez numer w nazwie pliku


POMIARY


odbiornikiem GPS - wizualizację pozycji na mapie w czasie rzeczywistym:

+bezpośrednie przeliczanie współrzędnych WGS84 (GPS) na współrzędne map wektorowych używających układu PL2000 (obowiązującego)

+pośrednie przeliczanie współrzędnych WGS84 (GPS) na współrzędne innych map - poprzez jednorazowe, ręczne ustalenie współrzędnych i późniejsze, automatyczne obliczanie przesunięć

+wyświetlanie informacji o jakości pozycji i liczbie dostępnych satelitów

dalmierzem - wizualizacje pomiarów za pomocą półprzezroczystych okręgów ze środkami w punktach wykonywania pomiarów

Określanie pozycji obiektu polega na podaniu odległości do obiektu z dwóch punktów i wybraniu odpowiedniego przecięcia okręgów.

+wiele pomiarów z jednego punktu (wizualizacja wybranego pomiaru)

+pomiary względem pozycji GPS lub obiektów występujących na mapie


FUNKCJE RYSUNKOWE

kształty: polilinia i krzywe Béziera, prostokąt, elipsa / koło / wycinek

tekst sformatowany

Szczególnie na potrzeby legend dla generowanych rysunków PDF - umożliwia redakcję tekstu, tabel i obrazów oraz wklejenie gotowych fragmentów z edytora tekstu.


etykieta (krótki tekst)

obracanie ruchem palca/myszy na rysunku lub parametrem kąt obrotu


GENEROWANIE DOKUMENTACJI

generowanie arkuszy kalkulacyjnych XLSX, ODS, CSV:

»osobna kolumna dla każdego parametru podstawowego


+automatyczne tłumaczenie gatunków z polskiego na łaciński i z łacińskiego na polski (zależnie od języka preferowanego przez użytkownika podczas opisywania roślin)


»osobna kolumna dla każdego pytania z formularza VTA


»osobna kolumna z automatycznie obliczanymi powierzchniami grup


»kolumny opcjonalne: właściwości wizualne symboli (kolory, czcionki), czy jest nagranie, liczba zdjęć, pozycja GPS


generowanie rysunków DXF:

+osobne warstwy dla mapy, koron drzew liściastych, koron drzew iglastych, pni drzew liściastych, pni drzew iglastych, krzewów, grup, etykiet i innych elementów


+zachowanie oryginalnych współrzędnych z wczytywanych map DXF


generowanie rysunków PDF

Polega na ustawieniu parametrów wirtualnej strony (rozmiar, orientacja, skala rysunku), dosunięciu jej pod wybrany zakres rysunku i zredagowaniu legendy z użyciem narzędzia rysunkowego tekst sformatowany lub etykieta.

generowanie obrazów PNG z wyborem wymiarów obrazu w pikselach

generowanie plików SHAPEFILE (SHP + SHX + DBF)

+rośliny jako punkty


+atrybuty jako pary: nazwa atrybutu + wartość atrybutu


INNE


funkcję kopiuj / wklej:

+możliwość łączenia prac wykonanych przez kilka zespołów

+możliwość przeniesienia zawartości po wymianie mapyCO JEST POTRZEBNE?


1)SPRZĘT

ArboMap dla Windows działa na urządzeniach z systemem Windows 7 lub nowszym.

ArboMap dla Android działa na urządzeniach z systemem Android 6 lub nowszym.


Do komfortowej pracy w terenie zalecamy urządzenie z ekranem dotykowym o przekątnej co najmniej 8" i jasności co najmniej 400 cd/m (dla kontrastu przy słonecznej pogodzie). Z naszego doświadczenia wynika, że ekran pokryty szkłem jest bardziej czuły na dotyk i mniej podatny na zarysowania, niż ekran pokryty plastikiem.


Jeśli wybierzesz urządzenie z systemem Android, a w pracowni używasz komputera stacjonarnego, to prawdopodobnie potrzebny będzie zewnętrzny moduł Bluetooth (podłączany przez USB) do przesyłania danych pomiędzy ArboMap dla Windows a ArboMap dla Android. W laptopach moduł Bluetooth występuje standardowo.

My używamy modułów Gem­bird BTD-MI­NI5 oraz Lo­gi­Link BT0015.


Jeśli wybierzesz urządzenie z systemem Windows, to zwróć uwagę, czy posiada aparat tylny, ponieważ niektóre "urządzenia 2 w 1" posiadają tylko przedni.

My używamy Microsoft Surface Go w obudowie ochronnej z obrotowym uchwytem na dłoń.


Do samodzielnego namierzania drzew i uzupełniania map:

Odbiornik GPS z RTK (GNSS z RTK), czyli taki, który oprócz sygnału z satelitów używa poprawek z naziemnych stacji referencyjnych. W zakresie takich odbiorników zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego partnera, firmy GEOPRYZMAT.

Dalmierz z kamerą lub lunetą oraz mocowaniem do tyczki odbiornika GNSS, szczególnie w okresie wegetacji, gdy sygnały z satelitów, docierające pod korony, nie wystarczają do uzyskania poziomu RTK Fixed.


1)OPROGRAMOWANIE

Jeśli do podkładu masz mapy DXF, JPG, TIFF lub PNG, a efektem końcowym ma być mapa PDF, DXF lub PNG oraz tabela XLSX, ODS lub CSV, to nic oprócz ArboMap nie będzie Ci potrzebne. Natomiast do przetwarzania tych plików potrzebujesz programu typu CAD i arkusza kalkulacyjnego.

Prawie każdy program zapisujący DWG potrafi też zapisywać DXF z takim samym skutkiem, więc jeśli otrzymasz mapy DWG, możesz zwrócić się o DXF. Ewentualnie skonwertuj DWG na DXF samodzielnie, przy użyciu programu typu CAD lub konwertera.

Sprawdzonym przez nas konwerterem jest DWG FastView. Istnieje też jego wersja online, której nie testowaliśmy.CENY

Tryb Pełny

Okres

Liczba urządzeń

Cena netto (brutto) w zł

7 pierwszych dni

2

bezpłatnie

1 dzień (24 godziny)

2

20 (24,60)

3 dni (72 godziny)

2

50 (61,50)

31 dni

2

200 (246)

Licencja bezterminowa

nie przypisana do urządzeń

(prosimy o zapoznanie się z informacją poniżej)

2400 (2952)


Użytkowanie trybu pełnego można rozpocząć umieszczonym w programie linkiem Licencje terminowe: załóż konto > Wypróbuj bezpłatnie > Przedłużaj gdy potrzebujesz.


Zasady licencji terminowych

To nie jest abonament. Użytkownik samodzielnie decyduje, kiedy wznowi użytkowanie.

Wznowienie może być wykonane w każdej chwili, za pomocą linku umieszczonego w ArboMap dla Windows.

Termin odliczany jest od chwili pierwszego użycia po wznowieniu - można kupić wcześniej z myślą o wykorzystaniu później.

W celu sprawdzenia terminu ważności, ArboMap łączy się z serwerem licencji, na chwilę, co kilka godzin. Do ustanowienia połączenia z internetem można użyć WiFi z telefonu komórkowego.

Po każdej płatności wysyłamy fakturę VAT.

Licencja obejmuje możliwość użytkowania każdej wersji wydanej przed upływem terminu.

Kwestie nieuregulowane niniejszymi zasadami lub obowiązującym prawem są rozstrzygane na korzyść użytkownika.


Zasady licencji bezterminowych

Licencja bezterminowa jest oparta na kluczu sprzętowym USB, którego nie trzeba używać w terenie*.

Klucz zapewnia pełną niezależność licencji od urządzeń - jego podłączenie skutkuje natychmiastową aktywacją trybu Pełnego. Posiada silikonową obudowę, udzielamy pięcioletniej gwarancji na uszkodzenia niemechaniczne i oferujemy wymianę poza gwarancją.

* Pomiędzy urządzeniami z Android można przenosić wirtualną kopię klucza. Podobne rozwiązanie w wersji dla Windows będzie dostępne niebawem.

Licencja obejmuje możliwość bezterminowego użytkowania każdej wersji wydanej przez co najmniej rok od chwili zakupu.

Tryb Przeglądanie projektów i generowanie dokumentacji

Bezpłatny.


Producentem i dystrybutorem programu ArboMap jest firma SPAZIO, ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna.

Oferujemy prezentacje i szkolenia na terenie całej Polski.PLIKI DO POBRANIA


ArboMapSetup.exe

Instalator ArboMap dla Windows

Pobiera najnowszy pakiet instalacyjny ArboMap, zapisuje na pulpicie i instaluje. Po zakończeniu instalacji, pakiet instalacyjny oraz instalator można usunąć.

Użytkowanie trybu pełnego można rozpocząć umieszczonym w programie linkiem Licencje terminowe: załóż konto > Wypróbuj bezpłatnie > Przedłużaj gdy potrzebujesz.

ArboMap dla Windows zajmuje około 100 MB dysku (w tym przewodnik) i nie pobiera żadnych dodatkowych bibliotek, ani frameworków.


ArboMap.apk

Instalator ArboMap dla Android

Aby zainstalować, użyj linku na urządzeniu z systemem Android 6.0 lub nowszym.

ArboMap dla Android zajmuje około 40 MB pamięci wewnętrznej. W pracowni (do inicjacji projektów i eksportu danych) jest zależny od ArboMap dla Windows.


Uwaga:

Android ostrzega przed instalowaniem aplikacji z nieznanego sobie źródła. Trzeba zignorować ostrzeżenia i zezwolić na instalację z tego źródła.

Zalecana, minimalna przekątna ekranu tabletu to 8". Prosimy nie oceniać komfortu i efektywności pracy na urządzeniach z mniejszymi ekranami.


Jeśli aktualizujesz z wcześniejszej wersji

Możliwe, że Android uniemożliwi instalację nowej wersji, dopóki nie odinstalujesz wersji poprzedniej.

Odinstalowywanie skutkuje usunięciem plików przesłanych do urządzenia za pomocą ArboMap MobiSync.

Dlatego, przed odinstalowaniem poprzedniej wersji upewnij się, że wszystkie projekty i media zostały pobrane z urządzenia przy użyciu ArboMap MobiSync.


Praca z ArboMap dla Android


Przewodnik po ArboMap.html

Przewodnik po ArboMap.pdf

Niniejsze przewodniki nie obejmują jeszcze zmian wprowadzonych od wersji 2021.04.14. Informacje o tych zmianach można znaleźć w Historii wersji.


Przykład.zip

Przykładowe pliki z jednej z naszych inwentaryzacji

plik Lubnice_inw Mapa 1.dxf - do wczytania w programie typu CAD (po otwarciu należy użyć polecenia View > Extents),

plik Lubnice_inw.xlsx - tabela inwentaryzacyjna do wczytania w arkuszu kalkulacyjnym,

katalog Shapefile z plikami dla programów GIS,

plik Lubnice_inw Mapa 1.pdf - do druku (format A0, skala 1:500),

plik Lubnice_inw Mapa 1.png - grafika rastrowa w wysokiej rozdzielczości do wczytania w np. edytorze tekstu,

plik Lubnice_inw.arbomap - projekt źródłowy ArboMap z ustawioną stroną dla eksportu PDF.PYTANIA i ODPOWIEDZI


Czy twórcy programu używają ArboMap w praktyce?

Tak, inwentaryzujemy od kilku do kilkunastu tysięcy drzew i krzewów rocznie. Pierwotnie, program stworzyliśmy na własne potrzeby, gdyż jedno z nas jest architektką krajobrazu, a drugie - programistą. Do rozwoju ArboMap jako produktu w dużej mierze przyczynił się sukces na targach Green Days 2017. Dotychczas użyliśmy go w Kielcach, Nałęczowie, Toruniu, Warszawie i innych miejscowościach, na potrzeby parków oraz inwestycji prywatnych i publicznych. Nie wyobrażamy sobie pracy bez niego.


Jakie są ograniczenia na wielkość mapy i liczbę drzew?

Nasze testy ArboMap dla Windows i ArboMap dla Android - obu w wersji 2021.04.29 - wykazały możliwość kontynuowania pracy po wczytaniu mapy z pliku DXF o rozmiarze 212 MB (powierzchnia obszaru obejmującego część zakreskowaną wynosiła w tym przypadku 2 825 ha) i wstawieniu 50 000 symboli drzew i krzewów z opisem VTA.


Czy niezbędny jest bardzo wydajny tablet?

Wspomniane wyżej testy wykonaliśmy na tabletach Kruger&Matz EAGLE 1068 z Android oraz Microsoft Surface Go wersja 1 z Windows. Moduł graficzny zawarty w ArboMap jest naszym autorskim rozwiązaniem i dokładamy wszelkich starań, aby był szybki i energooszczędny.

Wybierając tablet z Android warto sprawdzić szybkość przesuwania mapy (wydajność GPU i OpenGL w grafice 2D), ponieważ bywa, że droższe i teoretycznie bardziej wydajne od wymienionego wyżej są znacznie wolniejsze. Ponadto, telefony są często szybsze od tabletów.


Czy potrzebny jest dostęp do internetu?

Tylko na potrzeby licencji terminowych, przez kilka sekund każdej sesji programu.


Czy odbiornik GPS w tablecie, w smartfonie, samochodowy, turystyczny, sportowy jest odpowiedni do namierzania drzew lub uzupełniania map?

Informacje podawane przez wymienione odbiorniki są zwykle niestabilne, przez co wskaźnik pozycji w ArboMap szybko i nieregularnie przesuwa się w promieniu co najmniej kilku metrów od miejsca, w którym odbiornik faktycznie się znajduje.

Odbiorniki do naszych potrzeb, czyli z segmentu precyzyjnych, zwykle obsługują kilkaset (a nie kilkadziesiąt) kanałów, kilka (a nie jedną) częstotliwości, są wyposażone w anteny eliminujące odbicia i używają poprawek z naziemnych stacji referencyjnych (RTK). Dopiero takie urządzenia oferują dokładność poniżej metra, a często w granicach pojedynczych centymetrów.KONTAKT


imię i nazwisko:

e-mail:

lub telefon:

wiadomość:


 


Szkolenia i konsultacje przez telefon: 507 797 634, 796 552 332

Producentem i dystrybutorem programu ArboMap jest firma SPAZIO, ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna.CO OFERUJE ARBOMAP (WYKAZ FUNKCJI)


OGÓLNE


pełnowymiarowy interfejs, na zasadzie podobnej do programu graficznego

wysokiej jakości kod programu, zapewniający długą pracę na baterii oraz stabilność


PERSONALIZACJA

wszechstronną personalizację, umożliwiającą dopasowanie interfejsu do każdego oka i dłoni 


MAPY

wczytywanie map wektorowych DXF

oraz wybór:


+wyświetlanych warstw

+domyślnego koloru linii

+koloru tła

wczytywanie map rastrowych JPG, TIFF, PNG

oraz ustalanie skali:


+sposobem 1: poprzez podanie odległości między dwoma dowolnie wskazanymi punktami na mapie

+sposobem 2: poprzez pobranie z odbiornika GPS współrzędnych dwóch dowolnie wskazanych punktów na mapie

+sposobem 3: poprzez wprowadzenie współrzędnych WGS84 (GPS) dwóch dowolnie wskazanych punktów na mapie


NANOSZENIE DRZEW, KRZEWÓW I GRUP

symbole: drzewo liściaste, drzewo iglaste, krzew, grupa

wybór domyślnego koloru linii w symbolu, koloru i stylu numeru w symbolu oraz możliwość zmiany dla każdego symbolu z osobna

funkcję automatycznej numeracji z możliwością wyłączenia funkcji lub zmiany następnego numeru


OPISYWANIE DRZEW, KRZEWÓW I GRUP

edycja parametrów podstawowych: gatunek, obwód(y) na 5cm, obwód(y), średnica korony, wysokość

+automatyczne skalowanie symboli na podstawie podanych obwodów pni i średnic koron

edycję parametrów rozszerzonych:

»kartę drzewa z formularzem VTA, w formie ankiety wypełnianej poprzez wybór gotowych odpowiedzi

+dobór parametrów VTA do wymogów danej inwentaryzacji lub użycie dobranych wcześniej

»edycję definicji opisu roślin - możliwość pełnego redefiniowania pytań i odpowiedzi dla formularzy VTA

+import i eksport definicji

+synchronizacja definicji na urządzeniu z Android

słownik gatunków z kilkuset pozycjami i możliwością rozszerzania o pary: zapis do tłumaczenia + zapis łaciński


MEDIA

wykonywanie dowolnej liczby zdjęć dla każdego drzewa, krzewu i grupy, przyporządkowanych poprzez numery w narożnikach i nazwach plików

wykonywanie nagrania dźwiękowego (opisu mówionego) dla każdego drzewa, krzewu i grupy, przyporządkowanego poprzez numer w nazwie pliku


POMIARY


odbiornikiem GPS - wizualizację pozycji na mapie w czasie rzeczywistym:

+bezpośrednie przeliczanie współrzędnych WGS84 (GPS) na współrzędne map wektorowych używających układu PL2000 (obowiązującego)

+pośrednie przeliczanie współrzędnych WGS84 (GPS) na współrzędne innych map - poprzez jednorazowe, ręczne ustalenie współrzędnych i późniejsze, automatyczne obliczanie przesunięć

+wyświetlanie informacji o jakości pozycji i liczbie dostępnych satelitów

dalmierzem - wizualizacje pomiarów za pomocą półprzezroczystych okręgów ze środkami w punktach wykonywania pomiarów

Określanie pozycji obiektu polega na podaniu odległości do obiektu z dwóch punktów i wybraniu odpowiedniego przecięcia okręgów.

+wiele pomiarów z jednego punktu (wizualizacja wybranego pomiaru)

+pomiary względem pozycji GPS lub obiektów występujących na mapie


FUNKCJE RYSUNKOWE

kształty: polilinia i krzywe Béziera, prostokąt, elipsa / koło / wycinek

tekst sformatowany

Szczególnie na potrzeby legend dla generowanych rysunków PDF - umożliwia redakcję tekstu, tabel i obrazów oraz wklejenie gotowych fragmentów z edytora tekstu.


etykieta (krótki tekst)

obracanie ruchem palca/myszy na rysunku lub parametrem kąt obrotu


GENEROWANIE DOKUMENTACJI

generowanie arkuszy kalkulacyjnych XLSX, ODS, CSV:

»osobna kolumna dla każdego parametru podstawowego


+automatyczne tłumaczenie gatunków z polskiego na łaciński i z łacińskiego na polski (zależnie od języka preferowanego przez użytkownika podczas opisywania roślin)


»osobna kolumna dla każdego pytania z formularza VTA


»osobna kolumna z automatycznie obliczanymi powierzchniami grup


»kolumny opcjonalne: właściwości wizualne symboli (kolory, czcionki), czy jest nagranie, liczba zdjęć, pozycja GPS


generowanie rysunków DXF:

+osobne warstwy dla mapy, koron drzew liściastych, koron drzew iglastych, pni drzew liściastych, pni drzew iglastych, krzewów, grup, etykiet i innych elementów


+zachowanie oryginalnych współrzędnych z wczytywanych map DXF


generowanie rysunków PDF

Polega na ustawieniu parametrów wirtualnej strony (rozmiar, orientacja, skala rysunku), dosunięciu jej pod wybrany zakres rysunku i zredagowaniu legendy z użyciem narzędzia rysunkowego tekst sformatowany lub etykieta.

generowanie obrazów PNG z wyborem wymiarów obrazu w pikselach

generowanie plików SHAPEFILE (SHP + SHX + DBF)

+rośliny jako punkty


+atrybuty jako pary: nazwa atrybutu + wartość atrybutu


INNE


funkcję kopiuj / wklej:

+możliwość łączenia prac wykonanych przez kilka zespołów

+możliwość przeniesienia zawartości po wymianie mapy