Aby strona wyświetlała się prawidłowo, pozwól na użycie skryptów lub użyj innej przeglądarki.


Wyraźny wzrost komfortu pracy w terenie

Już nie trzeba wertować map, ani żonglować pisakiem, aparatem fotograficznym i dyktafonem (ewentualnie przełączać pomiędzy kilkoma aplikacjami).


Rysunki techniczne i tabele inwentaryzacyjne „od ręki”

Już nie trzeba przepisywać notatek, rysować symboli, tłumaczyć na łacinę lub odwrotnie, segregować zdjęć, ani obliczać powierzchni grup.Wyczerpujących informacji udzielą Państwu twórcy programu, którzy z ArboMap inwentaryzują od 2016 r. Zapraszamy na indywidualne prezentacje online i w terenie.


W TERENIE,

program ArboMap na tablecie lub integruje wszystkie czynności związane z inwentaryzacją zieleni: pracę z mapami, nanoszenie symboli roślin, fotografowanie, opisywanie, ewentualnie nagrywanie opisów mówionych, wizualizację danych z odbiornika GNSS i dalmierza oraz proste uzupełnianie map narzędziami rysunkowymi.


W PRACOWNI,

eksportuje rysunki DXF i PDF oraz tabele inwentaryzacyjne XLSX, ODS i CSV, umożliwiając ich uprzednie dopracowanie. Może również zasilać systemy (WEB)GIS poprzez zbiory punktów z bazami danych w formacie SHAPEFILE.


EFEKT: eliminacja błędów oraz 30-60% krótszy czas od rozpoczęcia pracy w terenie do uzyskania pożądanej dokumentacji.DLA PORÓWNANIA

Inwentaryzacja tysięcy drzew na setkach hektarów jest nieporównywalnie łatwiejsza, gdy masz dostęp do dowolnego zakresu mapy na około dziesięcio-calowym ekranie.

Już podczas pracy w terenie widzisz rysunek techniczny takim, jaki otrzymasz. Formatowaniem symboli zajmuje się program, gdy wprowadzasz parametry roślin.

Gatunek wybierasz w 4-5 dotknięciach ekranu, po polsku albo po łacinie. Tłumaczeniem zajmuje się program, gdy generuje tabelę inwentaryzacyjną.

Opis stanu zdrowotnego i siedliska uzyskujesz w kilku-kilkunastu dotknięciach, najczęściej bez użycia klawiatury ekranowej. Opis ten jest usystematyzowany i gotowy na dalsze przetwarzanie w arkuszu kalkulacyjnym lub w bazie danych.

Z tabletem jest łatwiej, jeśli musisz wykonać inwentaryzację w pojedynkę. Gdy mierzysz drzewo, urządzenie wisi na szyi.

Nawet tablet konsumencki jest bardziej odporny na deszcz i śnieg, niż papier.


©2022 SPAZIO. Stronę wykonaliśmy w programie DocArena.


Na Państwa pytania odpowiedzą:

architekt krajobrazu Anna Więckowska, telefon 507 797 634

programista Michał Więckowski, telefon 796 552 332


imię i nazwisko:

e-mail:

lub telefon:

wiadomość:


 


Producentem i dystrybutorem oprogramowania ArboMap jest firma

SPAZIO Anna Więckowska

05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Leszczynowa 16

NIP: 1231122531